Akran zorbalığı bir grup öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız ettiği ve baskıya maruz kalan öğrencinin kendini koruyamayacak duruma geldiği bir saldırganlık türüdür. Akran zorbalığı, öğrencinin sağlıklı gelişimi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm dünyada her beş gençten birinin akran zorbalığına maruz kaldığı bilinen bir gerçektir.

Kalabalık okullar ve sınıflarda akran zorbalığı sıkça görülmektedir. Günümüzde baskın öğrenciler suskun öğrencileri bir şekilde etki altına almakta ve bu durum suskun öğrencilerin okuldan soğumasına neden olmaktadır. Öğrenci okula gitmek istemiyor ve arkadaşlarıyla görüşmek istemiyorsa, başarısı düşmüşse akran zorbalığına maruz kalıyor olabilir.

Erenköy Koleji olarak sunduğumuz 16 kişilik rahat ve huzurlu sınıflarımızda akran zorbalığı denen bu olumsuz durumun önüne geçme başarısı göstermiş bulunmaktayız. Bu sayede öğrencilerimiz, seviyelerine ve karakterlerine uygun ortamlarda keyifle ve iştahla eğitim – öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler.