Öğrencilerimize uygulayacağımız yazılı sınavlarına ilâveten her dersten işledikleri konuları içeren üniversite sınavlarına hazırlık amaçlı 11. ve 12. sınıflarımıza üç haftada bir; diğer sınıflarımıza da ayda bir olmak üzere Test Sınavları uygulanır.


Sınavlar, cumartesi günleri yapılır.