Eğitim Anlayışımız,
Bize göre eğitim ‘’sevgi işi’’ dir. Her şey sevmekle başlar. Sevgi ve emekle yapılan bir işin başarısız olma ihtimalinin olmadığına inanıyoruz.

Peki o zaman sevgi nedir? Sevmek, bireyin kendisi dışında bir varlık ya da kavrama değer vermesi, onu koruyup yüceltmesidir. Buna göre sevgi insanın kendi değerini, çevresini, yetilerini, sınırlarını, anlama ve kendini geliştirme gücünün kaynağıdır. Seven insan kendi varoluş biçimini anlamlı kılmış, iç çatışmalarından kurtulmuş ve yaşama gülümsemeyi öğrenmiş kişidir. Sevgi, bir ruhsal olgunluk ve yetkinlik halidir. Sevmeyi bilen insan, başkalarını da kendisi gibi nesnel bir bakış açısıyla değerlendirebilir ve onlara sadece insan oldukları için saygı duyar.

Sevgi emek ister ve insan ancak uğrunda emek harcadığı şeyleri sever. Bir sanatçının sanatı, bir bilim adamının bilimi, bir öğretmenin öğrenciyi ve öğretmeyi sevmesindeki gizem budur.

Sosyal hayatta sevgiyle yapılan her eylem yankısını bulur. Sevgi, karşımızdaki insanın seçimlerine ve yaşama bakış açısına saygı duymaktır. Korkutup ürküterek değil sevgi ve saygıyı ön plana çıkararak yapılan eğitim-öğretimin öğrencinin seviyesi ne olursa olsun başarısız olma ihtimalinin olmadığına inanıyoruz. Her sevgi gösterisi, yankısını bulur. Sevgi, başarıyı getirir.

Kıymetli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,
Erenköy Koleji ailesi olarak işte bu yüzden eğitim-öğretim anlayışımızı sevgi ve saygı üzerine kurduk. Eğitim bir sevgi ilişkisidir. Sevginin gücüne inanıyoruz. Öğrencilerimizle aramızda karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışın hakim olduğu bir ortam temel amacımız olacaktır.