Almancada eğitim sözcüğü ‘’eğmek, bükmek, şekil vermek’’ anlamında kullanılır. Eski Yunancada eğitim ‘’Pedagoji ‘’ sözcüğüyle karşılanır ve birçok sosyolojik ve felsefi tanımı vardır. İslam bilginleri eğitimi ‘’ insanın ahlaki olgunluğa ulaşması, kendi hakkındaki maddi-manevi değerin bilincine varması’’ şeklinde tanımlar.

Ülkemizde eğitim kavramı yerine ‘’Terbiye‘’ kavramı kullanılmaktaydı. Terbiye sözcüğü Türkçede ‘’Edep‘’ sözcüğüyle birleşerek bireye aynı zamanda ahlaki davranışlar kazandırma anlamında da kullanılmıştır. Terbiye ‘’ ıslah etmek, düzeltmek, çocuk yetiştirmek, irfan, edep ‘’ gibi sözcükleri de kapsamaktadır. Eğitim kavramı ne şekilde ele alınırsa alınsın bütün tanımların odak noktasında insan gerçeği vardır. İnsanı en doğru şekilde istenilen bir noktaya ulaştırmak eğitimin temel amacı olmuştur.

Genel anlamda eğitim, bireyin davranışlarında olumlu değişiklikler oluşturma sürecidir. Birey dünyaya geldiği andan itibaren aile, okul, arkadaş grupları ve toplumla sürekli etkileşim içinde bulunur. Bu gruplar aynı zamanda bireyin gelişimine de direkt etki eder. Bu unsurlar içinde öğrencinin istenen yönde gelişimine en önemli katkıyı okullar sunar. Birey, gerçek anlamda eğitimi okullarda görür. İyi bir okulda emek verilerek yetiştirilmiş bir birey her anlamda topluma katkı sağlar.

Eğitim-öğrenim bir ömür boyu sürecek bir olgudur. Sosyal hayat, bireyin eğitimini zorunlu hale getirir. Allah insana bazı yetenekleri doğuştan vermiştir. Fakat bu yetenekleri geliştirmek bireye kalan bir iştir. Bu gelişimi sağlayacak temel olgu da eğitimdir.

Atatürk : ‘’ Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete sevk eder. ‘’ diyerek eğitimin önemini belirtmiştir. Eğitim bir emek işidir. İyi bir eğitim görmemiş, emek verilmemiş bir birey sosyal hayatta şu iki şeye yönelir :
> Söz şiddeti,
> Fiziki şiddet.
Bu iki fiil de toplum hayatında asla hoş karşılanmayacak durumlardır. Eğitim uzun sürede inşa edilir ama kısa sürede bozulur. Gelişmiş ülkeler binalarıyla değil iyi yetişmiş insanlarıyla yükselir, geleceğe güvenle bakar. Bir toplumda iyi yetişmiş ve nitelikli bireylerin sayısı artmadıkça sermaye ne kadar artarsa artsın verim ve kalite düşer. İyi yetiştirilmemiş bireylerle şâheserler, âbideler, bilimsel buluşlar oluşturulamaz.

Tüm bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında Erenköy Koleji olarak eğitimi şu şekilde tanımlıyor ve benimsiyoruz : Eğitim, bireyin kişisel yeteneklerinin toplumun kültür ve değerlerine uygun olarak geliştirilmesi ve onların gelecekteki toplumsal ve mesleki rollere hazırlanması için girişilen çaba ve emeklerin bütünüdür.

Erenköy Koleji ailesi olarak bizler, en kıymetli varlıklarınız olan evlatlarımızı bu anlayışla yetiştirebilmek için emek vereceğiz.