Okullarımızdaki kalabalık sınıflar, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar, kalabalık okul ve sınıflarda öğrencilerin kişisel becerilerini geliştiremediklerini ve yeterli eğitimi alamadıklarını göstermiştir.

Kalabalık okullar ve sınıflar hem öğretmenin hem de öğrencinin motivasyonunu azaltmakta ve verimi düşürmektedir. Ayrıca öğrencilerin psikolojilerini olumsuz etkilemekle birlikte, sağlık sorunlarına da yol açmaktadır. Kalabalık okullar ve sınıflarda öğrenciler kendilerini derslere yeterince verememekte ve ifade edememektedir. Ders dinlemenin ve anlamanın zorlaştığı bu kalabalık mekanlar, öğrencinin başarısını düşürmektedir.

Bilimsel araştırmalar 16 – 18 kişilik sınıflarda uygulanan eğitimin kalabalık sınıflara oranla çok daha sağlıklı ve başarılı olduğunu göstermiştir. Ne yazık ki; kentimizde ve ülkemizde bu rakam, özel okullarda 24, devlet okullarında 36 ve üzeridir.

Erenköy Koleji olarak sınıf mevcutlarını bilimsel araştırmaların önerdiği 16 öğrenci kontenjanına göre hazırlamış bulunmaktayız.

Erenköy Koleji burada tam anlamıyla çok özelsiniz anlayışıyla, bu ihtiyacı ortadan kaldıran köklü modern bir eğitim – öğretim kurumudur.