Kıymetli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Milenyum çağında ortaya çıkan büyük sosyolojik ve teknolojik değişim bütün toplumları etkilemiştir. Bu durum, eğitim sisteminin de bilgi çağının sürekli değişen ve yenilenen şartlarına uyum sağlamasını gerekli kılmaktadır. Toplumları daha önce hiç olmadığı kadar iletişim ve etkileşim içerisinde yaşamaya sevk etmektedir. Bu sebeple etkili iletişim, farklı kültürleri tanıma, yüksek düzeyde iş birliği geliştirebilme, dünya ile rekabet edebilme, analitik ve çözüm odaklı düşünebilme gibi bilişsel becerilerin öne- mini artırmaktadır.

Bireye bu özelliklerin kazandırılması ancak kaliteli, çağı yakalamış ve modern bir donanıma sahip eğitim kurumlarıyla mümkün olabilmektedir. Eğitime ve insana yapılan yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunun bilinciyle; Erenköy Koleji ailesi olarak tüm gücümüzü, enerjimizi ve teknolojinin tüm imkanlarını verimli, kaliteli ve çağdaş bir eğitim - öğretim modeli ile öğrencilerimizi çağın şartlarına uygun, edindiği bilgi ve görgüsüyle topluma faydalı, bilinç sahibi, muhakeme yeteneği olan bireyler haline ge- tirmek için kullanmaktayız.

Geleceğimizin güvencesi, bilginin takipçisi, araştırmacı ve her yaşta eğitime ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetiştirdiğimiz gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlayan, Cumhuriyetimizin ilke ve değerleriyle bütünleşmiş sektöründe öncü bir eğitim kurumu olarak: Kentimizin en nezih bölgesinde son derece modern imkanlarla donatılmış okulumuzda, seçkin idari kadrosu ve emeğini, yüreğini sonuna kadar ortaya koyan ve akademik donanımı tam öğretmen kadromuzla eğitim-öğretim hizmetimizi sürdürmekteyiz.

Bu bağlamda, ortaokul ve Anadolu lisesi olarak hizmet sunacak olan kurumumuz, öğrencilerimizi ortaokul 5.sınıftan 12. sınıfa kadar çağın gerektirdiği modern imkanlar ve kaliteli yayın desteğiyle sınav kaygısı taşımayan değerler eğitimi programımızın ayrıcalığı ile her kademedeki sınavlara (LGS - YKS) hazır bireyler olarak yetiştirecektir.

Her türlü güncel gelişmeyi takip edecek olan okulumuz, deneyimli öğretmenlerimiz vasıtasıyla öğrencilerimize okul içinde ve dışında hayat boyu öğrenmeyi sağlayacak ve onların ihtiyaç ve seviyelerine göre eğitim-öğretim modeli uygulayacaktır.

Kurumumuzda idari personelimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz sürekli iletişim ve iş birliği içinde bulunarak öğrencilerimizin ‘’ öğrenerek değişme, değişerek devam etme ‘’ sürecine katkıda bulunacaktır. Okul içinde ve sosyal hayatta çevresine saygılı, büyüğünü sayan-küçüğünü seven, duyarlı, iletişime açık, milli ve manevi değerleri ön planda tutan, bu cennet vatan için faydalı öğrenciler, eğitim - öğretimin tüm paydaşlarıyla okulumuzda bu etkili iş birliğiyle yetiştirilecektir.

Sevgili öğrenciler, eğitiminiz süresince sizlere sunacağımız ayrıcalıkları mezuniyet sonrası ve hayatınız boyunca Erenköy Koleji adıyla başarılı bireyler olarak taşıyacak ve Erenköy Koleji ailesinin ayrılmaz bir mensubu olmanın haklı gururunu yaşayacaksınız.

En iyi dileklerimizle...