Amacımız:
Öğrenci gelişim ve psikolojik danışmalık merkezi, Erenköy Kolejinde eğitim, öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, değerler eğitimi programını içselleştirmiş, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İlkelerimiz:
> Öğrenci gelişim ve psikolojik danışmalık merkezi, Erenköy Kolejinin eğitim – öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
> Öğrenci gelişim ve psikolojik danışmalık merkezi, tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
> Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasından seçme özgürlüğüne sahiptir.
> Öğrenci gelişim ve psikolojik danışmalık merkezinde insana saygı esastır.
> Öğrenci gelişim ve psikolojik danışmalık merkezi hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
> Öğrenci gelişim ve psikolojik danışmalık merkezi hizmetleri öğrenci, veli ve öğretmen gibi ilgililerinin iş birliği ile yürütülür.
> Öğrenci gelişim ve psikolojik danışmalık merkezi hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
> Öğrenci gelişim ve psikolojik danışmalık merkezi hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
> Öğrenci gelişim ve psikolojik danışmalık merkezi hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

Bu ilkeler doğrultusunda merkezimiz, ilgili ve nitelikli kad- rolarıyla çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, Erenköy Kolejinin ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektedir.

Çalışmalarımız:
> Erenköy Koleji öğrenci gelişim ve psikolojik danışmalık merkezinde, her öğrencimize özel olarak ders çalışma programı planlanır günlük ve haftalık kontrollerle takip edilir.
> Ölçme değerlendirme yapılarak öğrencimizin sınav sonuçlarına göre ders çalışma programı yenilenir.
> Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde branş öğretmenleriyle iş birliği yapılarak bire bir özel ders saatleri programlanır.
> Öğrencimizle ilgili her konuda (akademik, psikolojik, sınav kaygısı, arkadaş ilişkisi, motivasyon, vb) veli görüş alış verişi ve bilgilendirilmesi yapılır.
> Bireysel ve grup rehberlik çalışmalarıyla, gelişim ve psikolojik danışmalık hizmeti verilir.
> Öğrenci tanıma, problem tarama, başarısızlık nedenleri, mesleki eğilim, kaygı, akademik benlik vb. anket uygulamalarıyla öğrencimiz doğru yönlendirilir.