> İleri düzeyde İngilizce eğitimi verdiğimiz okulumuzda, İngilizce derslerinde, Uluslararası Cambridge Okulu müfredatı uygulanır.

> İngilizce öğretimi, (ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler) ile Türk öğretmenler tarafından verilir.

> Öğrencilerimiz, Lisemizden mezun olup üniversiteye başladıklarında, İngilizceyi yetkin olarak kullanırlar; yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde olurlar.

> Okulumuza yeni başlayacak olan öğrencilerin düzeyleri, Eylülün ilk haftası yapılacak olan İngilizce STS-1 ve STS-2 sınavlarına göre belirlenecektir.

> Düzeyi zayıf olan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine, okullar açılmadan önce, Hizmet İçi Eğitimlerimizin başlangıç tarihinden itibaren İngilizce takviye çalışmaları yapılmaktadır. İngilizce takviye çalışmalarına okullar açıldıktan sonra da cumartesi günleri devam edilir.

> Sene sonunda yapılan Yabancı Dil Şenlikleri ile öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri kazanımlarını performanslarında sergilerler.