Bu sınavlar, her ders için MEB’in belirlediği sayıda yapılır, değerlendirilir, veli ve öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin aldığı notlar, e – okul sistemine kaydedilir.

1. dönemin sonunda ve 2. dönem sonunda, öğrencilere her ders için aldıkları notların ortalaması, karne notu olarak verilir.